Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja
Opći uvjeti poslovanja određuju poslovni odnos između iznajmljivača (Ad Astras d. o. o.) i kupca (onog tko kupi proizvod) odnosno unajmljivača (onog tko uređaj uzme u najam). Predajom narudžbe kupac / unajmljivač potvrđuje da se slaže s općim uvjetima poslovanja. Pri narudžbi usluge unajmljivanja te preuzimanjem opreme kupac / unajmljivač potvrđuje da je upoznat s općim uvjetima poslovanja te da se s njima slaže. Opći uvjeti vrijede za sve podstranice na internetskoj stranici www.baby-njega.com.
Za svu komunikaciju obavljenu između kupca / unajmljivača i pozajmljivača vrijedi kao da je izvedena u pismenom obliku te vrijedi kao ugovorni odnos.

Cijene i ponuda usluga i proizvoda te obavezni podaci
Cijene su navede u eurima i sadrže PDV. Pozajmljivač je porezni obveznik. Cijene vrijede od izdavanja novog cjenika, prethodne obavijesti o promjenama cijena nisu obavezne. Vrijedi cijena koja je aktualna u trenutku predaje narudžbe.
Obavezni podaci: ime, prezime te stalna adresa naručitelja, adresa za dostavu, telefonski broj, adresa e-pošte, datum rođenja naručitelja, predviđeno vrijeme najma.

Dostava
Iznajmljivač dostavu na području Republike Hrvatske obavlja Hrvatskom poštom (paketni distributer). Rok dostave je 1-3 radna dana u skladu s pravilima paketnog distributera: http://www.posta.hr/potanske-usluge/aljem-poiljku/-unutar-hrvatske/paket/rokovi-za-paket. U slučaju dužeg roka dostave, iznajmljivač će kupca / unajmljivača obavijestiti o predviđenom roku.
Svaki paket opremljen je identifikacijskim brojem. Paket je moguće pratiti na internetskoj stranici paketnog distributera: http://www.posta.hr/pracenje-posiljaka-u-unutarnjem-prometu
Popis mjesta u kojima se obavlja dostava paketa na kućnu adresu u Hrvatskoj: http://www.posta.hr/potanske-usluge/primam-poiljku/-iz-hrvatske/paket-181
Kupac / unajmljivač potpisom pri primanju paketa od dostavne službe (paketnog distributera - Opći uvjeti objavljeni su na poveznici na www.baby-njega.com) potvrđuje da se slaže s općim uvjetima iznajmljivača. Iznajmljivač ili njegov opunomoćenik (paketni distributer) od kupca / unajmljivača može zahtijevati uvid u identifikacijski dokument.

Način plaćanja i troškovi dostave
Plaćanje se može izvršiti pouzećem ili predračunom. Molimo vas da nas o plaćanju predračunom obavijestite, kako bismo vam mogli poslati račun. Troškovi dostave na računu navedeni su odvojeno. Trošak poštarine iznosi 5,80 EUR (odnosno 6,70 EUR sa HP Ekspress) do unajmljivača i nazad. Unajmljivač u slučaju vraćanja uređaja ne plaća nikakve dodatne troškove poštarine. U slučaju kupnje (manji, lakši proizvodi: npr. nosni aspiratori) poštarina iznosi 3,45 EUR.
Paketni distributer obračunava manju proviziju. Za sve pošiljke s otkupninom koje su popraćene nalogom za uplatu (obrazac HUB-1) na označeni iznos uplate, primatelju pošiljke naplaćuje se 1,83 % od iznosa, odnosno najmanje 0,80 EUR a najviše 11,00 EUR. U sjedištu tvrtke ne postoji trgovina s uređajima i maloprodajnim materijalom.
Iznajmljivač ili njegov opunomoćenik obavezuju se da će unajmljivača koji se odluči za unajmljivanje upoznati s uvjetima usluge i uručiti mu upute za uporabu uređaja. 

Cijene i obračun

Cijene
Trenutačno važeće cijene unajmljivanja i troškova prijevoza uređaja, cijene za materijal te dodatnu opremu i pribor objavljene su na internetskoj stranici: www.baby-njega.com.
Obračun usluge UNAJMLJIVANJA
Pretplatnički odnos usluge unajmljivanja traje najmanje mjesec dana (npr. od 28. 2. do 28. 3.)

Troškove unajmljivanja za prva dva mjeseca i troškove prijevoza unajmljivač plaća unaprijed i to pri preuzimanju uređaja, a prije toga se iznajmljivač i unajmljivač moraju dogovoriti o predviđenom roku vraćanja uređaja.
Za ostale mjesece usluga se obračuna nakon vraćanja uređaja. Kao datum vraćanja vrijedi datum predaje pošiljke Hrvatskim poštama. Ako unajmljivač za unajmljeni proizvod ne produži rok unajmljivanja ili proizvod ne vrati, pretplata se automatski produžuje za mjesec dana.
Produživanje je moguće najmanje 7 dana prije isteka dogovorena roka unajmljivanja. Najduži rok unajmljivanja uređaja je 6 mjeseci od datuma početka unajmljivanja. Nakon 6 mjeseci je, ako su podmireni svi polugodišnji troškovi, najam moguće produžiti. U slučaju prijevremenog vraćanja zadnji se mjesec obračuna u cjelini (Primjer: dogovoreni najam 4 mjeseca, vraćanje nakon 2,5 mjeseca, obračunaju se 3 mjeseca).
Razdoblje produživanja najma obračuna se pri vraćanju uređaja, a iznos unajmljivač mora uplatiti na poslovni račun iznajmljivača.
Ako unajmljivač želi unajmiti uređaj na mjesec dana i vrati ga nakon mjesec dana, za preplaćeni (drugi) mjesec iznajmljivač vraća iznos na broj računa koji unajmljivač mora javiti iznajmljivaču.

Raskid unajmljivanja i vraćanje
Unajmljivanje uređaja automatski se prekida s činom vraćanja uređaja. Kao datum vraćanja vrijedi datum predaje pošiljke Hrvatskim poštama.
U slučaju prijevremenog vraćanja uređaja, zadnji se mjesec obračunava kao cjelina (npr. dogovoreni rok za najam je mjesec dana, vraćanje uređaja nakon 18 dana - obračunava se mjesec dana).

Unajmljivač uređaj vraća u bilo koju poslovnicu Hrvatske pošte bezplatno na naslov:

Ad Astras d.o.o.
Dravska  3
42208 CESTICA

Unajmljivač je dužan uređaj vratiti u komercijalnoj i transportnoj ambalaži! Unajmljivač je iznajmljivača dužan obavijestiti o vraćanju uređaja.

Kupnja polovnog aparata
Iznajmljivač omogućuje unajmljivaču i kupnju bilo kojeg unajmljivanog odnosno polovnog aparata. Za više informacija pošaljite svoj upit na
info@baby-njega.com
Pri kupnji polovnog proizvoda jamstvo vrijedi 6 mjeseci od dana kupnje, osim potrošnog materijala (npr. baterije), za što jamstvo ne vrijedi.
Jamstvo se može uvažavati samo s kopijom računa. U slučaju kvara zbog nepravilne uporabe, nemarnog postupanja, mehaničke štete i kvarova u slučaju više sile (udar električne struje, grom, ...), jamstvo ne vrijedi. Jamstvo isto tako nije moguće uvažavati u slučaju da su na proizvodu vidljivi tragovi zahvata stranih neopunomoćenih osoba, u slučaju nepravilnog korištenja ili uporabe neoriginalnih dijelova.

Briga za unajmljeni aparat
Iznajmljivač je prije iznajmljivanja dužan detaljno pregledati uređaj, provjeriti njegovo djelovanje i očistiti ga. Iznajmljivač će se pobrinuti da će svi elektronički uređaji biti bez greške i opremljeni baterijama jer je to neophodno za pravilno djelovanje. U slučaju da se baterije isprazne tijekom unajmljivanja, iznajmljivač ih je dužan zamijeniti.
Unajmljivač mora unajmljenim uređajem rukovati pažljivo i o njemu se brinuti kao dobar vlasnik, što znači:

- da će aparat koristiti isključivo u namjene i u skladu s uputama proizvođača uređaja.
- da će se pobrinuti da uređaj nije na vlažnome, pored većih izvora topline, vatre, životinja, ...
- da će se pobrinuti da će se uporaba uređaja vršiti samo u zatvorenim prostorijama (npr. u stanu),
- da će se pobrinuti da se uređaj neće zaprljati,
- da će se pobrinuti da će uređaj tijekom vraćanja biti čist bez tragova prljavštine,
- da će se pobrinuti da će prije uporabe s uređaja biti uklonjena sva ambalaža, što je neophodno za pravilno djelovanje uređaja, te da će je nakon uporabe vratiti.

U slučaju da je uređaj pri povratku tako prljav da ga nije više moguće očistiti, smatra se da je oštećen odnosno uništen. U tom slučaju iznajmljivač obračunava troškove u iznosu maloprodajne cijene uređaja.
Vraćeni uređaj mora biti neoštećen. Isto tako moraju biti neoštećeni i svi dijelovi uređaja, a sve mora biti upakirano u originalnu komercijalnu i transportnu ambalažu.
Iznajmljivač ne odgovara za moguće probleme djelovanjem uređaja, koji bi bili prouzrokovani zbog nemarne upotrebe unajmljivača te ako unajmljivač ne bude poštivao upute proizvođača.
U slučaju greške djelovanja odnosno oštećenja uređaja, unajmljivač je u roku od 24 sata dužan to javiti iznajmljivaču na adresu elektroničke pošte: info@baby-njega.com ili na telefonski broj. Uređaj će iznajmljivač unajmljivaču zamijeniti u prijelaznom roku dostave paketnog distributera.
Ako unajmljivač u roku od 24 sata nakon primanja paketa iznajmljivaču ne javi da je primio oštećen odnosno neispravan  proizvod, smatra se da je primio besprijekoran proizvod te da ga je oštetio unajmljivač kasnije.

Otuđena, nevraćena, oštećena oprema

Ako najamnik i unatoč telefonskim i pismenim opomena ne namiri dospjele obaveze nakon završetka najma te ne vrati unajmljeni uređaj, smatra se da je proizvod otuđen.
U tom slučaju iznajmljivač ima pravo na naknadu štete koja je jednaka maloprodajnoj cijeni proizvoda. 
Za pravilno djelovanje unajmljivač je dužan pridržavati se priložene upute proizvođača i pažljivo postupati s unajmljenim uređajem kao dobar gospodar.
U slučaju oštećivanja, uništenja odnosno u slučaju nevraćanja / otuđenja uređaja, unajmljivač se obavezuje da će podmiriti troškove popravka ili kupnje novog aparata odnosno troškove komercijalne i / ili transportne ambalaže. U slučaju uništenja odnosno gubljenja transportne i / ili komercijalne ambalaže, iznajmljivač obračunava unajmljivaču 5 EUR za svaku ambalažu, kao i za troškove opomena i troškove prinudne naplate izvansudskim ili sudskim putem prema cjeniku službe koja obavlja utjerivanja, troškove sudskih taksi i zakonskih zateznih kamata.
Iznajmljivač ima pravo na odštetu ako je vraćena oprema oštećena, polomljena odnosno nije u funkciji i to prema pravilu u iznosu maloprodajne cijene uređaja.  

Pravo na raskid kupnje
Kupac može zaključiti da s naručenim proizvodima nije zadovoljan ili da želi od kupnje, zbog bilo kojih razloga, odstupiti te robu vraća u roku od 15 dana nakon primanja. O namjeri vraćanja kupac mora pismeno obavijestiti iznajmljivača. Troškove koji nastaju pri vraćanju predmeta kupnje podmiruje sam kupac. Iznajmljivač nije dužan primiti pošiljke koje treba platiti po dospijeću. Proizvodi se moraju vratiti neoštećeni, čitavi te u nepromijenjenoj količini. Priložiti treba originalnu ambalažu i kopiju računa. Iznajmljivač mora na račun kupca vratiti cjelokupni uplaćeni iznos najkasnije u roku od 15 dana od primanja vraćene robe.

Reklamacija kupljenih proizvoda
Ako su proizvodi oštećeni tijekom prijevoza do kupca, kupac ih može u roku od najkasnije 8 dana nakon preuzimanja vratiti iznajmljivaču, koje taj nadomješta s jednakima ili vraća uplaćeni iznos. U slučaju reklamacije, troškove poštarine plaća iznajmljivač.

Sigurnost osobnih podataka
Iznajmljivač se obavezuje da će čuvati osobne podatke kupaca / unajmljivača. Iznajmljivač će osobne podatke koristiti isključivo za potrebe ispunjavanja narudžbi i ostalu potrebnu komunikaciju. Podaci kupca / unajmljivača ni u kojem slučaju neće biti predati neopunomoćenim osobama.

Izjava o odricanju od odgovornosti
Iznajmljivač će se svom pažnjom truditi osigurati pravilnost podataka. U slučaju pogrešnog objavljivanja cijena ili svojstava proizvoda iznajmljivač će kupca / unajmljivača obavijestiti o promjenama i omogućiti mu promjenu narudžbe ili raskid narudžbe.
Iznajmljivač odbija bilo kakvu odgovornost za štetu, gubitak ili oštećenja koja bi se mogla dogoditi unajmljivaču odnosno njegovim rođacima zbog usluga unajmljivanja preko interneta, nepravilnog rada uređaja ili sporog odaziva.
Iznajmljivač ne odgovara za proizvode koje kupac / unajmljivač kupi odnosno unajmi. Isto tako iznajmljivač ne odgovara za oštećenja koja su posljedica nepravilne uporabe proizvoda ili ambalaže. Iznajmljivač ograničava svoju odgovornost u najvećoj zakonom dopušten mjeri.
Unajmljivač se slaže da su unajmljeni uređaji namijenjeni isključivo zasebnoj i osobnoj uporabi te se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe.

Primjedbe na opće uvjete
Sve primjedbe i žalbe možete proslijediti na elektroničku adresu: info@baby-njega.com ili pismeno na adresu tvrtke.

Autorska prava i prava intelektualnog vlasništva
Svi tekstovi, fotografije, oblikovanje i imena na internetskoj stranici  www.baby-njega.com dio su intelektualnog vlasništva. Zabranjena je reprodukcija, kopiranje, distribucija, javno prikazivanje te ostali oblici iskorištavanja autorskog djela, osim uz pismeno odobrenje vlasnika.
Fotografije su simboličke. Sva prava pridržana.

Zakonodavstvo i rješavanje sporova
U međusobnim odnosima koristi se isključivo pravo EU i Republike Slovenije. Ad Astras d. o. o. zalagat će se za sporazumno rješavanje sporova. U suprotnom za sve sporove nadležan je stvarno nadležni sud u Mariboru, Slovenija.